Romania Turistica | 100% Turism RomanescPromovăm unități de cazare și oferte de sezon

Obtinem avize pentru constructii si amenajari turistice

Biroul de consultanta Master Business, sprijina mediul antreprenorial din domeniul turismului, in vederea obtinerii avizului de specialitate privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului, conditie impusa obligatoriu de legislatia aferenta din domeniul turismului.

Nedetinerea acestui aviz, in cazul structurilor turistice poate atrage sanctionarea contravenientului cu amenda cuprinsa intre 8 000 si 50 000 lei si aplicarea sanctiuni privind retragerea ceritificatului de clasificare.

Nota: In perioada, in care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic, nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistica-nerespectarea acestei interdictii, atrage aplicarea unei contraventii cuprinsa intre 30 000 si 50 000 lei si demararea procedurii privind savarsirea de acte specifice infractiuni de evaziune fiscala.

TEMEIUL LEGAL

HG nr. 31/1996 cu trimitere la Normele de aplicare ale HG nr. 1267/2010 si celelalte legi aplicabile fiecarei reglementari specifice activitatilor autorizate din domeniul turismului.

OBIECTIVUL SI SERVICIILE ASIGURATE AVIZARII

Avizul de specialitate privind constructiile este emis de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, acesta se emite pentru o serie de constructii, obiective si amenajari din domeniul turismului.

Emitentul autorizatiei de construire pentru obiectivele din domeniul turismului are obligatia sa ceara in certificatul de urbanism, obtinerea avizului de specialitate emis de Ministerul Turimsului.

Avizul emis de Ministerul Turismului mentioneaza, categoria in care poate fi incadrat obiectivul, cu conditia respectarii si a celorlalte criterii privind clasificarea pe stele / flori si categorii a structurilor de primire turistice si constituie premisa acordarii ulterioare a categoriei.

Obiectul avizului il fac urmatoarele tipuri de lucrari si executii:

* Documentatii tehnice de urbanism privind amenajarea teritoriului, zone si statiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente;

* Documentatii tehnice privind amplasamentul, conformarea si functionalitatea constructiilor noi cu destinatie turistica de tipul:

 • a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare:

  • hoteluri si unitati similare ( hotel, motel, hotel - apartament, hostel )
  • pensiuni turistice mai mari de 3 camere
  • pensiuni agroturistice mai mari de 3 camere
  • cabane turistice
  • vile turistice
  • sate de vacanta
  • campinguri
 • b) structuri de primire turistice cu functiuni de servire a mesei:

  • toate tipurile de restaurante
  • toate tipurile de bar
  • unitatile de tip fast food-uri
 • c) structuri de agrement turistic:

  • cluburi, cazinouri, sali polivalente, instalatii si dotari specifice agrementului touristic, transport turistic pe cablu, partii amenajate pentru practicarea schiului si altele asemenea
 • d) structuri de tratament balnear:

  • complexe de turism balnear
 • e) documentatiile tehnice privind introducerea in circuitul turistic al constructiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrarilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrari care modifica functia turistica a acestora.

 • f) documentatii privind constructiile ce urmeaza a fi modificate structural si functional in scopul primirii unei functionalitati cu profil turistic.


Onorariul perceput pentru serviciul prestat este de 200 Ron, iar termenul de obtinere este de maxim 30 de zile.

Serviciul este adresat tuturor operatorilor economici din tara.

Pentru cei din tara, documentele pentru evaluare pot fi trimise prin posta sau curier.


 
Biroul de Consultanta Master Business by partener RomaniaTuristica.ro

Sediu de contact si corespondenta:

• Mun. Brasov, Bulevardul Griviței nr. 91, județul Brașov

Tel. 0268420905, 0722910422, 0741657495

www.romaniaturistica.ro

www.juristnet.ro

•  Disponibilitate si mobilitate in toata tara

Banner 728 X 90 px – 1 000 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni

Banner coloana 200 X 200 px - 350 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni