Romania Turistica | 100% Turism RomanescPromovăm unități de cazare și oferte de sezon

Procedura clasificarii unitatilor de turism.

Postat de romaniaturistica

Data adaugarii: 14.05.2010 13:05

Judet: -

Localitate: -

Vizualizari: 4288


  
 În Monitorul Oficial nr 312 , respectiv 312 bis din 12 mai 2010 a fost publicat Ordinul MDRT nr.1296/2010 care  reglementează noile Norme metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, care stau la baza  HG nr.709/2009.
   Acest ordin abroga Ordinul Ministrului Turismului 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 379 si 379 bis din 19 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul MIMMCTPL nr.1448/2008).
    Prevederile prezentului ordin se completeaza cu dispozitiile-cadru ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în Romania.
  Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate si organizare, se clasifica in functie de caracteristicile constructive, de calitatea dotarilor si a serviciilor prestate.
    Serviciile de cazare si alimentatie publica se asigura numai in structuri de primire turistice clasificate.
În categoria structurilor de primire turistice clasificate, intra orice constructii si amenajari destinate, prin proiectare si executie, cazarii sau servirii mesei pentru turisti, impreuna cu serviciile specifice aferente.
a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica sunt următoarele:
- hoteluri,
- hoteluri-apartament;
- moteluri;
- hosteluri;
- vile turistice;
- cabane turistice;
-  bungalowuri;
- sate de vacanta;
-  popasuri turistice; 
-  campinguri;
- căsuțe tip campinguri
- apartamente sau camere de inchiriat in locuinte familiale ori in cladiri cu alta destinatie,
- nave fluviale si maritime,
- pensiuni turistice si pensiuni agroturistice,
- alte unitati cu functiuni de cazare turistica.
b) structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica sunt urmatoarele:
- unitati de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare;
- unitati de alimentatie publica situate in municipii si in statiuni turistice.
* Restaurante, baruri, cafenele, fast-fooduri, cofetarii, placintarii, patiserii și simigerii.
   Actul juridic care sta la baza functionarii legale a unei structuri de primire turistica cu functiuni de cazare si/sau alimentatie publica, inscrisa in circuitul turistic este denumit Certificat de clasificare si este eliberat de catre Ministerul Turismului.
   Oricare dintre cei care au calitate de Operator economic-agent economic, proprietar sau administrator de structuri de primire turistice, solicita Ministerului Turismului, clasificarea acestora cu minimum 30 de zile înainte de punerea lor in functiune. Documentaiile se depun la sediul reprezentantelor teritoriale ale M.D.R.T. � D.G.C.A.T.
   In situatia, în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, M.D.R.T. comunica operatorului economic motivul pentru care structura de primire turistica nu poate fi clasificata.  Certificatul de clasificare este valabil pe o perioada nedeterminata, acesta este schimbat doar in situatia, în care au apărut modificarii fata de conditiile initiale aprobarii clasificarii atât ca confort si dotari minime sau superioare, urmand a se proceda la preschimbarea certificatului de clasificare, doar în situatia, in care criteriile de clasificare nu mai corespund categoriei acordate.
    In termen de 30 zile de la data inregistrarii cererii si a documentatiei complete necesare, o comisie de inspectori ai Ministerul Turismului efectueaza verificarile cuprinse in documentatie si decide dupa caz, eliberarea certificatului de clasificare sau respingerea documentatiei.
   Ca si in cazul documentatiei de clasificare, în termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii operatorului economic de preschimbare a certificatului de clasificare, o comisie numita de Ministerul Turismului va proceda la reverificarea structurii de primire turistice în cauza si va elibera un nou certificat de clasificare, corespunzator criteriilor de clasificare indeplinite de operatorul economic.
   Daca nu sunt indeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, se procedeaza la retragerea certificatului de clasificare.   Continuarea desfasurarii activitatii in structura de primire turistica dupa retragerea certificatului de clasificare sau refuzul prezentarii, la solicitarea organelor de control, a documentelor de clasificare-reprezinta contraventie si este sanctionata cu amenda de la 8 000 lei la 10 000 lei.
    In ce priveste pensiunile,  toate structurile  aflate in mediu rural, indiferent ca sunt turistice sau agroturistice vor fi clasificate pe flori (margarete).
-  Pensiunile turistice vor avea capacitatea maxima pina in 15 camere, cu un total de pina in 60 de locuri de cazare;
- Pensiunile agroturistice vor avea capacitate maxima pina in 8 camere.
  Cel putin o persoana din cadrul pensiunii trebuie sa fie absolvent de curs de formare în domeniu, preferabil curs de administrator pensiune turistica.
   Pensiunile clasificate pot presta si servicii de alimentatie publica, iar cele care nu depasesc limita a 40 locuri, nu necesita clasificare ca structura de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica, bineinteles cu conditia sa aiba autorizatiile legale de functionare (sanitar si sanitar-veterinar).
   Functionarea structurilor de primire turistice fara certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin anexa la certificatul de clasificare, cât si inscrierea unor informatii false privind tipul structurii de primire turistice si nivelul de clasificare, in materialele de promovare, pe firme sau pe insemnele prevazute in certificatul de clasificare, reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 4 000 lei si 8 000 lei.
   Nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificarii se sanctioneaza cu amenda în cuantum de la 2 000 de lei la 4000 lei.
Denumirea, tipul si insemnele privind nivelul de clasificare al structurii de primire turistică se expun la loc vizibil, in exteriorul cladirii, iar certificatul de clasificare, numarul de telefon al Ministerului D.R.T. si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se afiseaza vizibil si in mod lizibil la receptie, in holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si in spatiul de la intrare in saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turisti.
   - Neafisarea certificatului de clasificare, a numarului de telefon al Ministerului Turismului si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1 000 lei;
    - In ce priveste nerespectarea programului de către operatori de programe artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate in aer liber, in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in connstructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si alte asemenea, nu respectă nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 30 000 si 50 000 lei.
   Certificatul de clasificare si anexa la acesta privind structura spatiilor se pastreaza in permanenta, in structura de primire turistica in cauza, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate.
   In toate structurile de primire turistice exista obligatia sa existe urmatoarele cerinte indeplinite:
a) mentinerea grupurilor sanitare in perfecta stare de functionare si curatenie;
b) furnizarea apei calde la grupurile sanitare si in spatiile de productie din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu, potrivit criteriilor prevazute la art. 6;
c) asigurarea unei temperaturi minime de 18 grade C in timpul sezonului rece in spatiile de cazare si de servire a mesei;
d) detinerea autorizatiilor: sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de prevenire si stingere a incendiilor - PSI, in cazul unitatilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obtinerea acestora;
e) organizarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate in aer liber, in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in constructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si altele asemenea, sa respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice;
f) functionarea structurilor de primire turistice numai in cladiri salubre, cu fatade zugravite si bine intretinute;
g) respectarea reglementarilor legale in vigoare ce privesc activitatea desfasurata prin structura de primire turistica;
h) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea si tipul unitatii si insemnele privind categoria de clasificare.
   Operatorii economici care administreaza structuri de primire turistica clasificate de pe litoralul romanesc au obligatia să asigure functionarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare si a celor de alimentatie publica pe toata perioada sezonului turistic estival, respectiv în perioada 1 mai - 30 septembrie a fiecarui an, in caz contrar acestea urmaind a fi sanctionate contraventional cu amenda cuprinsa intre 10 000 lei si 50 000 lei, iar cei care nu deschid unitatea până cel tarziu la data de 1 iulie a fiecarui an, pierd dreptul de a functiona ca urmare a retragerii certificatului de clasificare.
- Competenta in ce priveste retragerea Certificatului de clasificare si dupa caz declasificaea si constatarea contraventiilor se face de catre personalul de specialitate al Ministerului D.R.T. sau de catre ofiterii si agentii de politie pentru incalcarea prevederilor prevazute la art 10 lit. f si g, in situatia, in care persoanele abilitate ale M.D.R.T, sunt impiedicate sa isi exercite atributiile, agentul economic va fi sanctionat cu amenda de la 30 000 la 50 000 lei.
  In perioada, în care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic, detinator al structurii de primire turistica, nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective. Pentru unitatile deja clasificate, acestea urmeaza sa functioneze în baza certificatelor deja emise, iar la data expirarii, au obligatia sa solicite eliberarea noilor certificate de clasificare valabile pe o perioada nedeterminata.

Articol semnat de consilier juridic- Mihai Dănăilă
 
NOTA: 
  Biroul de consultanta Master Business intocmeste documentatia pentru obtinerea certificatului de clasificare unitate turistica cu functiuni de cazare si alimentatie publica.
- Clasificare, reclasificare, preschimbare certificate de clasificare unitati de primire turistice: Hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, pensiuni turistice-agroturistice, vile turistice, cabane turistice, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, apartamente sau camere de inchiriat, nave maritime si fluviale,  restaurante, baruri, cofetarii etc.;
- Obtinem licente de turism pentru agentiile si filialele de turism tur-operatoare, detailista;
- Obtinem avize pentru constructii noi, modernizari, extinderi, constructii propuse in circuitul turistic si amenajari turistice.


Comentarii

Banner 728 X 90 px – 1 000 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni

Banner coloana 200 X 200 px - 350 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni