Romania Turistica | 100% Turism RomanescPromovăm unități de cazare și oferte de sezon

Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică

Vizualizari: 4167 

 Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din România
Scop

 Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din România  are ca scop dezvoltarea turismului în destinaţiile turistice pe care le reprezintă asociaţiile şi promovarea acestora pe plan naţional şi internaţional. FAPT îşi propune să contribuie la o îmbunătăţire a activităţilor de marketing şi de branding a destinaţiilor şi a produselor turistice pe care aceasta le oferă.

Obiective

- crearea unor politici comune de promovare a destinaţiilor turistice din România;
- susţinerea comună a promovării destinaţiilor turistice ale României la nivelul autorităţii centrale responsabile de dezvoltarea turismului;
- promovarea unei identităţi comune pentru materialele de promovare ale destinaţiilor turistice;
- realizarea unor platforme comune de prezentare a destinaţiilor pe piaţa externă: prezentare comună la târguri, pagină web, broşura comună (România), etc.;
- atragerea de surse de finanţare din partea ministerului de resort şi a altor structuri în vederea promovării şi realizării broşurilor de promovare a destinaţiilor;
-susţinerea cooperarii cu Centrele de Informare Turistice existente în România (oficializarea parteneriatelor cu asociaţiile regionale de turism);
- realizarea unei baze de date comune şi a unei platforme web unitare pe care să fie promovate destinaţiile turistice;
- iniţierea unor măsuri de pregătire şi perfecţionare a cadrelor din structura executivă  a asociaţiilor, în vederea îmbunătăţirii activităţii acestora;
- extinderea prezentului parteneriat prin informarea altor structuri asociative care au ca scop promovarea unor destinaţii turistice.

Activităti

 • Elaborarea de strategii privind promovarea şi dezvoltarea turismului românesc.
 •  Elaborarea de baze de date turistice cu obiectivele turistice din diferite regiuni ale României.
 •  Atragerea de programe şi finanţări în vederea creşterii calităţii în turismul din România.
 •  Organizarea de  mese rotunde, seminarii, conferinţe,etc.
 •  Elaborarea de studii şi analize  pe domeniile de interes turistic.
 •  Promovarea cooperării cu administraţia centrală şi locală.
 •  Promovarea cooperării şi a unei comunicări eficiente intre instituţii guvernamentale si neguvernamentale.
 •  Editarea de materiale promoţionale şi publicaţii proprii.
 •  Editează, multiplică şi difuzează materiale informative.
 •  Acordarea de  burse pentru studii in ţară şi străinătate.
 •  Realizarea de activităţi economice pentru atingerea scopului.
 • Atrage si utilizează, în condiţiile legii, surse financiare sub formă de donaţii, subvenţii, contribuţii, sponsorizări, taxe, cotizaţii, pentru prestaţii şi asistenţă.
 •  Promovează schimbul de date, informaţii, publicaţii, specialişti, cooperarea cu asociaţii şi organisme similare de profil  din ţară şi străinătate.
 • Organizează cursuri de instruire, calificare şi perfecţionare a personalului din turism.
 • Crearea de parteneriate cu asociaţii din ţară şi străinătate, cu scopuri similare sau care promovează scopul asociaţiei.
 • Coordonează implementarea programelor de asistenţă tehnică externă.
 • Organizează burse de turism şi participări la târguri interne şi internaţionale.
 • Desfăşoară alte activităţi de natură să influenţeze realizarea scopului propus, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare.

Vă aşteptăm să fiţi alături de noi în promovarea destinaţiilor turistice din România!

Adresa

Judet: SUCEAVA

Localitate: MUNICIPIUL SUCEAVA

Strada: Str. Universitatii 15-17

Contact

Telefon: 0230 531 977

Mobil: 0755 795.880

Fax: 0230 531 977

Date firma

Nume: Federatia Asociatiilor de Promovare Turistica

Cnp/Cui: 25994851

Nr. Comert: 1/2009

Iban:

Banca: Unicredit Tiriac Bank S.A.

Comentarii

Banner 728 X 90 px – 1 000 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni

Banner coloana 200 X 200 px - 350 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni