Romania Turistica | 100% Turism RomanescPromovăm unități de cazare și oferte de sezon

Vizualizari: 1890


Vrancea

Salvamont Vrancea

Serviciul Public Judetean "SALVAMONT" Vrancea
Director: Adrian Vrabie

Date de contact:
Adresa: Focsani, Bd.D.Cantemir nr.1
Tel: 0371.189.962
Fax: 0372.875.962
E-mail: salvamont@cjvrancea.ro


Serviciul Public Judeţean Salvamont Vrancea este organizat şi funcţionează ca instituţie cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea in baza prevederilor Hotararii CJV nr.19/2010.

Serviciul Public Judetean SALVAMONT Vrancea are ca obiect de activitate:
- patrularea preventivă pe traseele montane de pe raza judeţului Vrancea;
- asigurarea permanenţei la punctele şi refugiile Salvamont conform planului deactivităţi aprobat;
- căutarea persoanelor dispărute;
- căutarea şi salvarea persoanelor accidentate;
- acordarea primului ajutor medical pentru turişti;
- transportul accidentaţilor sau al bolnavilor la serviciul de urgenţă sau până la locul de unde pot fi preluaţi de echipaje medicale specializate;
- prestarea la cerere, contra cost, a diferitelor servicii.
Activitatea Serviciului Salvamont se desfăşoară în zona montană a judeţului Vrancea.
În situaţii de urgenţă, Serviciul Salvamont poate interveni şi în zone din afara teritoriului administrativ al judeţului Vrancea, la solicitare şi cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea sau al persoanei desemnate de către acesta, cu respectarea principiului colaborării cu instituţiile specializate din zona respectivă. În acest sens, Serviciul Salvamont va încheia protocoale de colaborare cu serviciile publice Salvamont din judeţele limitrofe.
Serviciul Salvamont, în îndeplinirea obiectului său de activitate, exercită următoarele atribuţii principale:
a) organizează, desfăşoară şi coordonează activităţile de salvare montană în judeţ;
b) colaborează cu serviciile publice locale Salvamont de pe teritoriul judeţului Vrancea, în condiţiile legii;
c) propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee montane;
d) coordonează, supraveghează, întreţine şi reabilitează traseele turistice montane din judeţ, aflate în domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea;
e) asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane;
f) asigură permanenţă la punctele şi refugiile Salvamont;
g) verifică şi sprijină dotarea cabanelor nominalizate de Consiliul Judeţean Vrancea, conform art. 3 lit.f raportată la art. 39 din H.G. nr.77/2003;
h) organizează activitatea de pregătire profesională şi medicală a salvatorilor montani, conform planului anual aprobat;
i) întreţine şi repară punctele de salvare şi refugiile existente; construieşte noi puncte şi refugii în zonele cu risc mare de accidente;
j) asigură dotarea salvatorilor montani cu echipament şi materiale de intervenţie, salvare şi transport al accidentatului sau al bolnavului, mijloace de comunicare şi semnalizare, conform baremului prevăzut de legislaţia în vigoare;
k) acordă drepturile băneşti şi indemnizaţiile legale stabilite, suportă cheltuielile legate de pregătirea, instruirea şi perfecţionarea salvatorilor montani;
l) asigură tipărirea, difuzarea şi afişarea după caz, la locurile de risc şi pe căile de acces în munţi a unor materiale specifice activităţii Salvamont, precum şi susţinerea altor acţiuni cu caracter educativ şi preventiv, în diverse ocazii şi în mass-media, în scopul diminuării şi combaterii riscurilor de accidente în munţi;
m) în situaţii speciale şi în cazul producerii unor calamităţi naturale, colaborează cu celelalte servicii publice comunitare pentru apărarea si/sau salvarea vieţii oamenilor sau a bunurilor materiale, după caz;
n) colaborează cu organismele naţionale şi locale, având ca obiect de activitate zona montană, respectiv cu Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România (A.N.S.M.R.), Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea „Eracle Nicoleanu”, S.M.U.R.D. şi altele, cu care încheie protocoale de colaborare;
o) reprezintă Consiliul Judeţean Vrancea în şi pentru soluţionarea unor probleme specifice în raporturile interinstituţionale din ţară şi străinătate, pe baza unui acord-cadru sau a unui mandat expres încredinţat în acest scop de Consiliul Judeţean Vrancea sau de preşedintele acestuia;
p) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vrancea.


Inapoi la sectiunea Salvamont

Banner 728 X 90 px – 1 000 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni