Orar zilnic (09:00-19:00)

0268 420905
0722 910422
0741 657495

Procedura privind obtinerea Brevetului de turism

Rating (3 voturi):

Rating personal: (nu sunteți logat)

Postat de romaniaturistica

Data adaugării: 01.01.2012

Vizualizări: 37785

Ghid explicativ privind obținerea Brevetului de Turism

Brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistice.
Conducerea operativa a unei structuri de primire turistice sau a unei agentii de turism trebuie sa fie asigurata de o persoana fizica care detine brevet de turism in domeniu ori certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, sau in baza diplomei de licenta/masterat, doctorat prrin care se atesta absolvirea cursurilor universitare in domeniul turismului.
In functie de nivelul si de pregatirea profesionala, precum si de indeplinirea criteriilor prevazute in ORDINUL nr. 65/2013, se elibereaza brevetul de turism pentru urmatoarele functii:
a) manager în activitatea de turism;
b) director de agentie de turism;
c) director de hotel;
d) director de restaurant;
e) cabanier.
Posesorul brevetului de turism poate ocupa si alte functii decat cele inscrise pe acesta, astfel:
a) managerul in activitatea de turism poate ocupa oricare dintre functiile prevazute mai sus;
b) directorul de hotel poate asigura fie functia inscrisa in brevet, fie conducerea operativa a activitatilor unui alt tip de unitate de cazare.
 - În vederea obtinerii brevetului de turism persoana fizica trebuie sa depună la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentaţie:
a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;
b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale;
c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;
d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;
*  cursul de formare managerială în turism trebuie să aibă o durată de 6 luni (720 ore) şi să fie acreditat de Autoritatea Naţională de Calificări.
e) copie de pe actele care atestă experienţa profesională, certificată pentru conformitate de către titular;
* dovada vechimii în muncă în domeniul turismului, într-o activitate calificată pe specialitate (conform art. 49) se va efectua prin următoarele modalități, după caz:
- copia carnetului de muncă certificată pentru conformitate de către titular (valabil până la data de 01.01.2011);
- copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către titular, însoțită de o adeverință de salariat din care să rezulte vechimea în muncă;
- extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angajator;
- copie cerificată pentru conformitate de către titular ale actelor societății de turism și copia certificatului de clasificare sau licenţei de turism, după caz.
f) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrisuri;
g) certificat de cazier fiscal apartinand solicitantului din care sa rezulte ca nu a savarsit fapte sanctionate de legile finaciare, vamale si cele care privesc disciplina financiara.
h) copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată pentru conformitate de către titular, cu excepţia:
1) absolvenţilor, cu examen de licenţă, a unei facultăţi acreditate specializare turism, absolvenţilor unui master sau doctorat în turism;
2) absolvenţilor unor forme de învăţământ cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională;
3) absolvenţilor facultăţilor de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi cei ai facultăţilor de relaţii internaţionale/afaceri internaţionale;
4) celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în afara României cel puţin un an;
5) cetătenilor români cu dublă cetățenie;
6) absolvenţilor unor cursuri postuniversitare de limbi străine;
7) cabanierului.

Conditii si criterii de acordare a brevetului de turism
 
I. Brevetul de turism pentru manager in activitatea de turism se elibereaza la cerere persoanei, care indeplineste  una din următoarele cerințe:
a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu specializare turism și al unui curs de formare managerială/masterat/doctorat în domeniul turismului, după caz;
b) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu specializare turism și care deține o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului, într-o funcție de conducere sau de specialitate;
c) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate și al unui curs de formare managerială, masterat, doctorat în domeniul turismului, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere și deține un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională(după caz);
d) e
ste absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate și are o vechime de minim 3 ani într-o funcție de specialitate în cadrul autorității instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului
 
II. Brevetul de turism pentru director de agentie de turism se elibereaza la cerere persoanei, daca:
a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate și al unui curs de formare managerială specific activităţilor agenţiilor de turism, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere și deține un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională(după caz);
b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat și al unui curs de formare managerială specific activităţii agenţiilor de turism, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate și deține un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională.
 
III. Brevetul de turism pentru director de hotel se elibereaza la cerere  persoanei daca:
a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate și al unui curs de formare managerială specific activităţii hoteliere, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere și deține atestat de limbă străină de circulaţie internaţională(după caz);
b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat și al unui curs de formare managerială specific activităţii hoteliere, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate și deține un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională.
 
IV. Brevetul de turism pentru director de restaurant se elibereaza la cerere, persoanei daca:
a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate și al unui curs de formare managerială specific activităţii de restauraţie, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere și deține un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională(după caz);
b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat și al unui curs de formare managerială specific activităţii de restaurație, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate și deține un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională.
 
V. Brevetul de turism pentru cabanier se elibereaza la cerere, persoanei care este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat și al unui curs de formare managerială specific activităţii hoteliere
 
Procedură înregistrare-eliberare brevet
 
 Cererea solicitantului este procesata în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii însotită de documentatia completa prevazuta la art. 48 alin 1 din Ordinul nr. 65/2013. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta.   
  Prelungirea termenului de eliberare a brevetului de turism, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
-  In cazul unei documentatii incomplete, solicitantul este informat, în cel mai scurt timp, dar nu,  mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a documentatiei.
- In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea brevetului de turism, autoritatea emitenta comunica in scris in termen  motivul neacordarii acestuia.
Obligația intrării în posesie a brevetului de turism în format original revine exclusiv solicitantului și se eliberează doar la cererea, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:
a) de la sediul/sediile instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, solicitantului sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;
b) prin servicii de curier rapid național sau prin alte servicii poștale, la adresa de destinație indicată de solicitant, cu plata ramburs.
 
* Brevetul de turism se elibereaza pe o perioada nedeterminată si este netransmisibil.
 

Legislatie aplicabilă în vigoare  pentru BREVETE DE TURISM
- Hotărârea de Guvern nr. 1267 din 8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 22 ianuarie 2011, modificata si completata prin HG nr 121/2013.
- Ordinul Presedintelui ANT nr.  65/2013 pentru   aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicata in  Monitorul Oficial nr. 353 bis /14.06.2013.

 
Consilier juridic-Mihai Dănăilă
Actualizat la data: 17.06.2013, ora 19:30.


BIROUL DE CONSULTANȚĂ MASTER BUSINESS, ÎNTOCMEȘTE DOCUMENTAȚIA SI  OBȚINE BREVETE SI ATESTATE DE TURISM.
 
- Intocmim documentația și efectuăm demersuri, în vederea obținerii brevetului de turism și atestatului de ghid de turism local, național, specializat.
A. BREVETE
- Manager in activitatea de turism;
- Director de agenție de turism
- Director de hotel;
- Director de restaurant;
- Cabanier.
B. ATESTATE
- Ghid local
- Ghid national
- Ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice:
*montan, drumeție montană ;
*artă;
*supraveghetor;
*animaţie;
*habitat natural: faună, florărie
*ornitologie;
*sportiv, respectiv: alpinism și cățărare pe stânci, schi, bob, inot, canotaj, yachting, zbor cu aparate ultraușoare (deltaplan, parapantă și altele).
Denumire serviciu - Onorariu
- Intocmirea documentatiei, depunerea dosarului la Structura de turism și obținerea brevetului de turism - onorariu 200 Lei.
- Intocmirea documentației, depunerea dosarului la structura de turism și obținerea atestatului ghid de turism - onorariu 200 Lei.
 
Date de contact:
Biroul de consultanta MASTER BUSINESS

Municipiul Brașov, B-dul Griviței nr. 57
Municipiul București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Intrarea C - Parter (Ministerul Transporturilor).

Tel: 0268 420905, 0722910422, 0741657495, 0766305126.
- Disponibilitate si mobiliate in toată țara!

Comentarii

Pentru a putea adauga comentarii, vă rugăm să vă autentificaţi (partea dreapta-sus a paginii).